Buttons order 3 56,00 ₴

Збірник наукових праць "Надніпрянська Україна" Випуск 1-7
Історичні процеси. Події. Постаті.
Дніпропетровській національний університет ім. Олеся Гончара
Історичний факультет

Адреса видавництва "Герда"

пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 33

49000, м. Дніпро, Україна.