Електронні видання

Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів

Книга Петро Калнишевський та його доба.
Купити
112 грн

У виданні опубліковано джерела для вивчення життя та діяльності останнього
кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського, що зберіга-
ються в архівах та музеях України, Росії і Польщі, а також наративи. Вміщені мате-
ріали висвітлюють політичну кар’єру останнього кошового, його діяльність як ко-
зацького урядовця: зв’язки і відносини з російською, польською, османською та
кримськотатарською центральними та регіональними владами, стиль управління
Військом Запорозьким, дають можливість детально простежити біографію Петра
Калнишевського після знищення Запорозької Січі, його перебування у Соловецько-
му монастирі.
Видання розраховане на фахових істориків, викладачів і студентів,
краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

Рішняк І. М. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Передмова від упорядників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Грибовський В. В. Петро Калнишевський: нарис біографії. . . . . . . . . .4
Розділ І. Запорозький старшина Петро Калниш: від пернача
до булави. 1754–1762 роки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Розділ ІІ. Взаємини з російськими, польськими та
турецько-кримськими адміністративними установами
у 1762–1768 роках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Розділ ІII. Внутрішнє управління, контроль над кордонами
та боротьба з гайдамацтвом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Розділ IV. Опікування справами Православної Церкви . . . . . . . . . . .183
Розділ V. Приватне листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Розділ VI. Участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 років. . . . . . . . 214
Розділ VIІ. Колонізація і господарське освоєння Степової України. . . . . 254
Розділ VІII. Відносини з центральними та регіональними
органами влади Російської імперії напередодні і під час
ліквідації Війська Запорозького. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Розділ IX. Соловецький період життя Петра Калнишевського. . . . . . . . . 337
Розділ Х. Наративні джерела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Коментарі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
Список умовних скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Іменний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
Предметно-географічний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів