Buttons order 3 186,00 ₴

 

Кочергін І.О.
Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с.: табл. – (серія «DNIPROVIANA»).
ISBN 978-617-7097-40-1

У монографії з’ясовано характерні особливості поведінки дворянства Катеринославської губернії у різних ситуаціях в період соціально-економічної, суспільно-політичної та соціокультурної трансформації Російської імперії другої половині ХІХ – початку ХХ ст.
Проаналізовано роль дворянства після скасування кріпацтва в діяльності різноманітних інституцій, що виникли внаслідок реформ Олександра ІІ і контрреформ Олександра ІІІ; які шляхи подолання проблем, що постали після 1861 р., бачило катеринославське дворянство; як воно взаємодіяло всередині дворянського зібрання та поза його межами з різними соціальними та етнічними групами; наскільки сильно дворяни впливали на соціокультурну ситуацію в губернії та що спонукало їх займатися благочинною та просвітницькою діяльністю та які були її напрями.
Книга буде цікавою науковцям, викладачам історії, вчителям, студентам і всім, хто цікавиться історичним минулим України.

 


Адреса видавництва "Герда"

пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 33

49000, м. Дніпро, Україна.