DNIPROVIANA

Дніпровська Clio: збірник статей, присвячений пам’яті професора Г.К. Швидько (1944–2022)

Providnyky
Передзамовлення
350 грн

Дніпровська Clio: збірник статей, присвячений пам’яті професора Г.К. Швидько (1944–2022) / за ред. Б.О. Галя, Г.Л. Первого, В.О. Василенка. – Дніпро: Герда, 2023. – 268 с. (Серія «DNIPROVIANA»)

ISBN 978­617­8185­02­2

До збірника статей, присвяченого пам’яті професора Г.К. Швидько увійшов неопублікований раніше фрагмент спогадів Г.К. Швидько, спогади про неї, а також статті учнів і колег Г.К. Швидько, в яких розглянуто проблеми регіональної історії, проведено аналіз документальних джерел, опубліковано біографічні, генеалогічні розвідки та матеріали.

Для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку історії та культури Придніпров’я.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка»(протокол № 7 від 29 червня 2023 р.)

 

На обкладинці зображена скульптура Карло Францоні – Кліо, муза історії, що стоїть у крилатій колісниці на вершині годинника Car of History у США у Національному залі скульптур Капітолію. Ця мармурова скульптура, створена в 1819 році, є одним з найстаріших витворів мистецтва в Капітолії. На ній зображена Кліо, що тримає книгу, в якій вона записує події по мірі їхнього розвитку.

Графічне уявлення та векторизація лого, леттеринг, дизайн – ©Misheal_D

 

Нумерований наклад 49 примірників.


Наклад розпродано.

Друк на замовлення.

Зміст

Замість передмови        4

Г.К. Швидько: з неопублікованого

Ганна Швидько Професор В.Я. Борщевський просто як Людина            6

Спогади про Г.К. Швидько

Ірина Ковальова Пам’яті Ганни Кирилівни Швидько – учениці та друга              11

Юрій Мицик Спомини про Г.К. Швидько            17

Статті колег і учнів на пошану Г.К. Швидько

Тетяна Литвинова Гетьманщина в творчості Г.К. Швидько        29

Олег Журба Краєзнавчі зацікавлення Ганни Кирилівни Швидько          39

Ігор Кочергін Історичний нарис села Дмитрівки: від заснування до останньої чверті ХХ століття           51

Олександр Харлан Реконструкція первинного планування та локалізація місцерозташування втрачених об’єктів архітектурної спадщини села Дмитрівки на р. Самарі за матеріалами історичних джерел ХVIII–ХХ ст.               62

Олександр Старік Археологічні розкопки 2020 р. на території форштадту Катеринослава І Кільченського (1776–1783 рр.)             78

Анастасія Струкуленко Півострів Ігрень – археологічне Ельдорадо      90

Станіслав Степенькін Гетьман Петро Дорошенко і Корсунь      105

Олексій Петров Інформаційні можливості статистичних джерел з питання становища населення Катеринославської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст.     109

Джульєтта Аванесян Історичний розвиток міста Катеринослава на сторінках
газети «Екатеринославские губернские ведомости»   130

Максим Штатський Історія менонітської колонії Острів Хортиця у персоналіях: Якоб Геппнер – перший менонітський поселенець         158

Богдан Галь Розслідування сексуальних девіацій у катеринославському
благородному пансіоні К.І. Герна (1831)             168

Юрій Земський Антипольська політика російської імперії середини ХІХ ст. в контексті сучасної агресії проти України                193

Ігор Лиман, Вікторія Константінова Модернізаційний розвиток Бердянська у XIX ст.   208

Артем Іванців, Юрій Берестень Маріупольське жіноче духовне училище: кінець ХІХ –
початок ХХ ст.   233

Відомості про авторів   251

Іменний покажчик         253

Географічний покажчик              261

 

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів