DNIPROVIANA

Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

Книга Социальная трасформация Екатеринославского дворянства
Купити
300 грн

Кочергін І.О.
Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с.: табл. – (серія «DNIPROVIANA»).
ISBN 978-617-7097-40-1

У монографії з’ясовано характерні особливості поведінки дворянства Катеринославської губернії у різних ситуаціях в період соціально-економічної, суспільно-політичної та соціокультурної трансформації Російської імперії другої половині ХІХ – початку ХХ ст.
Проаналізовано роль дворянства після скасування кріпацтва в діяльності різноманітних інституцій, що виникли внаслідок реформ Олександра ІІ і контрреформ Олександра ІІІ; які шляхи подолання проблем, що постали після 1861 р., бачило катеринославське дворянство; як воно взаємодіяло всередині дворянського зібрання та поза його межами з різними соціальними та етнічними групами; наскільки сильно дворяни впливали на соціокультурну ситуацію в губернії та що спонукало їх займатися благочинною та просвітницькою діяльністю та які були її напрями.
Книга буде цікавою науковцям, викладачам історії, вчителям, студентам і всім, хто цікавиться історичним минулим України.

Іменний показчик
Додаток 16. Перелік таблиць
RESUME
CONTENTS

Зміст

Вступ     7

Розділ 1. Методологічні, джерелознавчі та історіографічні особливості вивчення історії катеринославського дворянства

1.1. Методологічні засади реконструкції історії катеринославського дворянства     13

1.2. Дворянство у вимірі історіографії     22

1.3. Характеристика джерельної бази     66

Розділ 2. Катеринославське дворянське губернське зібрання

2.1. Катеринославське дворянство напередодні реформ    80

2.2. Склад, повноваження, порядок та особливості роботи     92

2.3. Губернські та повітові маршалки. Характеристика соціального статусу     116

2.4. Тенденції внутрішньостанових відносин    133

2.5. Головні напрями діяльності у 1860–1890­х роках    148

    2.5.1 «Вигоди і потреби» катеринославського дворянського     губернського зібрання у 1860–1870­х рр.    148

    2.5.2. Заходи катеринославського дворянства щодо зміцнення соціально­економічного становища у 1880–1890­х рр.     163

    2.5.3. Петиційна діяльність дворян Катеринославської губернії у пореформений період     178

Розділ 3. Катеринославське дворянство в процесі реформування суспільства

3.1. Емансипація селян у сприйнятті катеринославського дворянства     189

3.2. Інститут мирових посередників: приборкана ініціатива     дворянства     222

3.3. Катеринославське дворянство в процесі формування всестанових судових установ     243

3.4. Дворяни у складі інституту земських начальників     256

3.5. Інновації в моделі економічної поведінки дворян у сільському господарстві     272

Розділ 4. Дворянство в нових умовах соціальної взаємодії

4.1. Дворянство в системі земського самоврядування     294

4.2. Дворяни в системі соціально­етнічних координат     342

    4.2.1. Дворянство та селянство: між партнерством і суперництвом     342

    4.2.2. Дворяни у міському самоврядуванні: від абсентеїзму до протагонізму     357

    4.2.3. Взаємини дворян та євреїв в умовах модернізації суспільства     369

    4.2.4. Дворяни і німецькі колоністи: еволюція відносин     379

Розділ 5. Катеринославське дворянство в соціокультурній практиці пореформеного періоду

5.1. Благодійність дворян як норма соціальної поведінки     391

5.2. Дворяни і навчальні заклади Катеринославщини в другій половині ХІХ ст.     406

Висновки     424

Додатки

    Нечаєв Гліб Васильович     433
    Миклашевський Андрій Михайлович     434
    Шабельський Катон Павлович     435
    Милорадович Микола Дмитрович     437
    Струков Петро Ананійович     438
    Алексєєв Георгій Петрович     447
    Струков Ананій Петрович     451
    Миклашевский Михайло Ілліч     456
Кандидати на посаду губернського маршалка Катеринославської губернії     461
Губернські маршалки дворянства Катеринославської губернії     464
Повітові маршалки дворянства Катеринославської губернії     в період з 1861 р. до 1917 р.     466
Дворяни­землевласники Катеринославської губернії на 1860–1861 рр.     476
Мирові посередники Катеринославської губернії 1861–1870 рр.     482
Земські начальники Катеринославської губернії на 1890 р.     491
Попечителі навчальних закладів Катеринославської губернії     496
Перелік таблиць    499

 

Список використаних джерел та літератури     501

Список умовних скорочень     545

Іменний покажчик    546

Resume    564 

Contents    572

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів