DNIPROVIANA

Спадщина : збірник наукових статей випуск 3

Монография Виктор Петров
Купити
150 грн

Зміст

Киструська Н.В. До 90-річчя Державного архіву Дніпропетровської області (Вступ) /9

ЧАСТИНА I

Світленко С.І. Д.І. Яворницький і вивчення архівної спадщини /14

Пахоменков Ю.Г. Науково-дослідницька діяльність Істпарту у справі організації дослідження революції 1917 р. в Україні (за матеріалами Дніпропетровського Істпарту) /20

Терновский А.М.Джерельна база дослідження винищувальних батальйонів Дніпропетровщини періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. /30

Новікова Л.М.Зберігання документів Національного архівного фонду України як один із пріоритетних напрямків роботи Державного архіву Дніпропетровської області /40

Кулініч Г.О. З досвіду роботи архівного управління м. Дніпродзержинська міської ради з популяризації архівної справи /51

Гонтар В.О. Досвід роботи центру "Архів-Інформ" /63

Буланова Н.М. Джерела наративного характеру в фондах музею історії м. Дніпродзержинська /69

Сердюк Н.П. Епістолярна колекція Музею історії м. Дніпродзержинська як джерело вивчення історії міста /82

Журба О.І. Становлення архівної освіти в Дніпропетровському регіоні /97

Лихацький А.А. Образи пам'яті та архіву в творчості Мішеля Фуко 1960-х років /111

ЧАСТИНА ІІ

Безносова О.В. Возникновение раннего духоборчества на Екатеринославщине в середине ХVIII в. /122

Кочергін І.О. До питання про взаємовідносини дворян-землевласників у складі Новомосковського повітового земства /134

Сітарчук Р.А. Становлення руху адвентистів у Катеринославській губернії /143

Каковкина О.Н. Источниковый ресурс исторической болгаристики в Днепропетровской области /149

Берестень Ю.В. "Mennonitisches Jahrbuch" як джерело з історії менонітської спільноти Півдня України ХІХ - початку ХХ століття /159

Старостін В.С. Комплекс Феодосійських казарм у м. Катеринославі /175

Лукин С.Б. Екатеринославские епархиальные ведомости как источник для изучения истории Екатеринославской епархии /185

Чепурко О.О. Меншовики Катеринославської губернії в 1903-1907 рр.: постановка наукової проблеми /197

Шапочкіна І.В. До питання про діяльність Кам'янського виконкому громадських і робітничих організацій. 1917 р. /207

Юзікова Н.С. Діяльність соціальних інститутів суспільства у сфері запобігання безпритульності, бездоглядності та правопорушень неповнолітніх у 1917-1930 роки /216

Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. ХХ ст. /227

Бурмага В.П. Із документів про організацію обліку та паспортизацію населення в 1920 - 1930 роках (на матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області) /236

Ігнатуша О.М. Єпархії обновленської церкви в Україні (20 - 30 рр. ХХ ст.) /247

Пекун О.І. Становлення системи освіти в місті Кам'янському у 1920 - 1930 роки /258

Харлан О.В. "Щоденник з подорожі на Запорожжя" С.А. Таранушенка як джерело архітектурно-мистецтвознавчих досліджень Дніпропетровщини /265

Романець Н.Р. Від "масових репресій" до "відновлення соціалістичної законності": зміни в репресивній політиці радянської влади в українському селі в постголодоморний період /279

Мирончук В.Д., Медяник В.Ю. Перші повоєнні випуски історичного факультету Дніпропетровського держуніверситету (1945-1946 рр.) /290

Кавун М.Э. "Единственная моя отрада - это три могильных холма". Гражданская реакция жителей Днепропетровска в 1949 г. на планы ликвидации Севастопольского некрополя (по материалам Государственного архива Днепропетровской области) /298

Нікілєв О.Ф. Стан духовно-культурного життя села Дніпропетровщини 1950 - середини 1960-х рр. /314

Бугрій В.С. Шкільне краєзнавство в документах Державного архіву Дніпропетровської області (50 - 60 рр. ХХ ст.) /323

Шумейко О.В. Сторінки історії Тихвінського монастиря в документах Державного архіву Дніпропетровської області /331

Наші автори /342

 

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів