DNIPROVIANA

Спадщина : збірник наукових статей випуск 4

Монография Виктор Петров
Наклад розпродано

Спадщина : До 100­річчя створення системи архівних установ Ук­раїни та 95­річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб. наук. ст. і документів / Державний архів Дніпропетровської області; упоряд. Н. Л. Юзбашева; ред.: Н. В. Киструська, Н. Л. Юзбашева.  Дніпро: ЛІРА, 2018. Вип. 4. 276 с.

ISBN 978­966­981­022­9

Збірник присвячений 100­річчю створення державних архівних установ Ук­раїни та 95­річчю Державного архіву Дніпропетровської області. До нього включено добірку документів та матеріалів з історії, які висвітлюють питання організації архівної справи на Катеринославщині, створення Крайового історичного архіву, а також статті науковців та архівістів з актуальних історичних тем, написані на підставі архівних документів.

Для істориків, архівістів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Киструська Н. В. До 100­річчя створення системи архівних установ України та 95­річчя Державного архіву Дніпропетровської області / 4

ЧАСТИНА І

Юзбашева Н. Л. Становлення архівної справи на Катеринославщині / 10

ЧАСТИНА ІІ

Лиман І. І. Церковне будівництво на півдні України 1775–1800 рр. (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області) / 100

Швидько Г. К. Джерела до початкової історії промисловості Півдня України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. у фондах Державного архіву Дніпропетровської області / 111

Чирук С. В. Шведські військовополонені у Катеринославському намісництві наприкінці XVIII ст. / 128

Старостін В. С. Новомосковські полонені 1812 року / 138

Кочергін І. О. Катеринославський дворянський рід Лабинських / 149

Чепурко О. О. Історія вбивства Олександра Львовича Караваєва / 161

Пахоменков Ю. Г. Автобіографія І. О. Рудичева як документ до історії українського національного відродження на Придніпров’ї / 175

Поплавський О. О. Спроба трансформації радянської форми державності України в рішеннях ІІ Всеукраїнського з’їзду Рад / 185

Романець Н. Р. Розкуркулення 1931 р. в УСРР (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області) / 195

Киструська Н. В., Шумейко О. В. Масовий терор проти керівних партійних і радянських кадрів (за документами Державного архіву Дніпропетровської області) / 207

Клименко Т. А. Втрачені долі в роки терору 1920­х – 1930­х рр. на Черкащині / 230

Нікілєв О. Ф. Село Дніпропетровщини 1950­х – середини 1960­х рр.: Стан комунально­побутової сфери / 241

Каковкіна О. М. Болгарія та болгари в мемуарних джерелах української партійної еліти та її оточення / 249

Журба О. І. Археографічні видання Державного архіву Дніпропетровської області кінця ХХ – початку ХХІ століття / 262

Наші автори / 274

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів