Олександр Поль: матеріали до біографії / підготовка до друку, передмова та коментар І.О. Кочергін

Дніпро історичний: наш старий ринок

Олександр Поль: матеріали до біографії / підготовка до друку, передмова та коментар І.О. Кочергін. – Дніпро: Герда, 2020. – 204 с.: іл. –(Серія «EDITIO PRINCEPS»)

ISBN 978­617­7639­36­6

Видання містить 95 джерел, які стосуються життя і діяльності видатного діяча Придніпровського краю Олександра Миколайовича Поля, а також сюжетів, пов’язаних із тим, як нащадки розпорядилися його спадщиною. В них розкриваються важливі етапи біографії: родина, навчання, робота в земстві й мировому суді, дослідження криворізької руди, підприємницька діяльність, заняття колекціонуванням.

Збірник стане у нагоді для істориків, краєзнавців, студентів й усіх, хто цікавиться біографією О.М. Поля та історією Придніпровського краю.

Купити
300 грн
0
Залишилось книжок у продажу
Для отримання доступу і можливості завантаження бонусних матеріалів введіть логін і пароль з вашої книги.
Зміст

/ Документи позначені * доповнені зображеннями.

Біографія Поля в документах. Ігор Кочергін / 5

 

ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ

№ 1. Формулярний список про службу капітана Івана Поля. 28.11.1801 р./ 11

№ 2. Наказ про відставку від служби підпоручика Миколи Поля. 31.10.1821 р. / 13

№ 3. Свідоцтво Катеринославської духовної консисторії про народження Петра Поля. 3.4.1826 р. / 14

№ 4. Свідоцтво Катеринославської духовної консисторії про народження Олександра Поля. 20.08.1832 р / 15

№ 5. Акт про розподіл майна між Петром і Миколою Полями. 24.11.1836 р.               / 16

№ 6. Лист директора училищ Полтавської губернії в правління Дерптського університету щодо Олександра Поля. 7.11.1850 р. / 17

№ 7*. Атестат про закінчення Олександром Полем Дерптського університету. 25.10.1854 р. / 18

№ 8. Окремий список щодо успадкування майна Олександром Полем після смерті матері Ганни Поль. 4.11.1859 р. / 20

№ 9*. Уставна грамота Катеринославської губернії Верхньодніпровського повіту сіл Любомирівки та Приюту титулярного радника Олександра Миколайовича Поля. 9.03.1862 р. /23

№ 10. Викупна угода з селянами сіл Любомирівки та Приюту титулярного радника Олександра Миколайовича Поля. 28.08.1862 р. / 26

№ 11. Відношення голови Катеринославського губернського у селянській справі присутствія до Головної викупної установи при Санкт­Петербурзькій охоронній скарбниці щодо викупної угоди штаб­ротмістра П.М. Поля з селянами с. Малоолександрівка. 13.12.1863 р. / 27

№ 12. Характеристика гласного Катеринославського губернського земського зібрання Олександра Миколайовича Поля. 23.09.1866 р.. / 31

№ 13. Міркування О.М. Поля щодо діяльності Губернської училищної ради. 28.10.1869 р. / 33

№ 14. Щоденна записка катеринославського губернатора щодо факту дуелі Олександра Поля. 9.12.1869 р. / 36

№ 15. Рішення Урядового Сенату у справі мирового судді О.М. Поля
7.12.1870 р. / 37

№ 16*. Про дозвіл П.М. Полю влаштувати гірничозаводське підприємство.
8.12.1873 р. / 38

№ 17*. Свідоцтво на срібну медаль О.М. Полю за худобу, робочих коней та аспідну кровлю. 30.09.1874 р. / 40

№ 18. Список осіб, обраних в почесні мирові судді по Верхньо­дніпровському повіту Катеринославської губернії. 3.10.1874 р. / 42

№ 19. Орендні угоди Олександра Миколайовича Поля з Криворізькою сільською громадою. 29.06.1873, 19.04.1875, 23.07.1875 р. / 43

№ 20. Додаток до угоди Олександра Миколайовича Поля з криворізькою сільською громадою. 6.07.1875 р. / 46

№ 21*. Записка О.М. Поля про заснування Товариства для облаштування на Півдні Росії заводів для виготовлення сталі, заліза та чавуну. 26.02.1876 р. / 48

№ 22. Міркування О.М. Поля щодо прийняття для виконання постанов земства. 10.12.1879 р. / 55

№ 23*. Угода О.М. Поля з Поленом Талабо що до створення акціонерного товариства з метою розробки покладів залізної руди. 22.12.1880 р. / 56

№ 24. Журнал Комітету міністрів щодо дозволу на діяльність в Росії Французького акціонерного товариства залізних руд Кривого Рогу. 5.05.1881 р. / 74

№ 25. Вітальні слова на адресу О.М. Полю у зв’язку зі спорудження Катерининської залізниці. 5–6.12.1885 р. / 77

№ 26*. Свідоцтво на велику срібну медаль О.М. Полю за велику рогату
худобу. 4.12.1886 р. / 80

№ 27. З доповіді катеринославського міського голови Івана Миколайовича Яковлєва щодо ролі Олександра Миколайовича Поля у будівництві залізничної гілки від Верхньодніпровська на Кривий Ріг. 15.12.1886 р. / 82

 

 

ЕПІСТОЛЯРІЇ.

№ 28*. Лист Петра Поля Олександру Полю у Дерпт. 18.03.1854 р. / 85

№29*. Лист О.М. Поля на ім’я імператора Миколи І. 9.09.1854 р. / 86

Листування О.М. Поля з Імператорської Санкт­Петербурзькою Археологічною комісією / №№ 30–42

№ 30. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 23.01.1864 р. / 88

№ 31. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 24.02.1864 р. / 89

№ 32. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 6.04.1864 р. / 90

№ 33. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 7.04.1864 р. / 91

№ 34. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 4.03.1870 р. / 92

№ 35. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 15.03.1870 р. / 93

№ 36. Лист О.М. Поля в комісію. 8.02.1871 р. / 94

№ 37. Лист О.М. Поля в комісію від 8.02.1871 р. / 96

№ 38. Лист на ім’я П.С. Строганова з приводу прохання О.М. Поля. 15.05.1871 р. / 97

№ 39. Лист голови Імператорської Археологічної комісії С.Г. Строганова О.М. Полю. 1.05.1871 р. / 98

№ 40. Лист О.М. Поля в комісію. 12.07.1871 р. / 99

№ 41. Лист О.М.Поля в комісію. 28.08.1871 р. / 100

№ 42. Лист голови Імператорської Археологічної комісії С.Г. Строганова О.М. Полю від 19.10.1871 р. / 101

№ 43*. Лист О.М. Поля на ім’я імператора Олександра ІІ у І Департамент Урядового Сенату 16.11.1870 р. / 102

Листи Олександра Миколайовича Поля до Миколи Никифоровича Мурзакевича / №№ 44–48

№ 44*. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича. 2.11.1871 р. / 104

№ 45. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання історичних матеріалів і літератури. 2.02.1872 р.  / 106

№ 46. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання Одеському товариству історії та старожитностей своїх праць. 19.02.1874 р. /107

№ 47. Лист О.М. Поля до Одеського товариства історії та старожитностей про надіслання своїх праць та членських внесків. 19.02.1874 р. / 108

№ 48. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання копії атестата курінного отамана Г. Пластуна. 9.03.1874 р. / 109

Листи О.М. Поля до Д.І. Яворницького / №№ 49–54

№ 49 / Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького щодо відвідування музею С.І. Васильківским. 20.06.1884 р. / 110

№ 50 / Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про відправку йому мап дніпрових островів. 10.11.1884 р. / 111

№ 51. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про місце битви на Жовтих Водах. 12.07.1889 р. / 112

№ 52. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького з описом місцевості річки Жовтої. 12.07.1889 р. / 114

№ 53. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про працевлаштування С.П. Кокіна. 5.10.1889 р. / 117

№ 54. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького. 6.10.1889 р. / 118

№ 55. Лист Олександра Федоровича Ріттіха Олександру Миколайовичу Полю. 19.07.188? р. / 119

№ 56*. Лист виконуючого обв’язки міського голови Катеринослава О. Курдюмова О.М.Полю. 31.12.1888 р. / 120

№ 57*. Лист голови Руського товариства для виготовлення та продажу пороху В. Левенсона О.М. Полю. 23.02.1890 р. / 122

 

СПОГАДИ

№ 58. Короткий нарис відкриття криворізьких залізних руд. Спогади співробітника О.М. Поля В. Кониша. 1898 р. / 127

№ 59. Кривошлик І.Р. Спогади колишніх робочих О.М. Поля. 19?? р. / 158

 

СПАДОК

№ 60. Рішення Міністерства Юстиції  з приводу клопотання вдови статського радника Ольги Поль. 25.06.1891 р. / 163

№ 61. Опікунське управління у справах та майні О.М. Поля. 1891–1899 рр. / 166

Листи Ольги Семенівни Поль до Дмитра Івановича Яворницького. 1898–1914 рр. / №№ 62–90

№ 62. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 19.10.1898 р. / 167

№ 63*. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 5.03.1908 р. / 168

№ 64*. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 14.01.1909 р. / 170

№ 65. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 11.03.1909 р. / 171

№ 66. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького.   172

№ 67. Телеграма О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 172

№ 68. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 172

№ 69. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 173

№ 70. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 173

№ 71. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. [1910] / 173

№ 72. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 174

№ 73. Телеграма О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 11.01.1911 р. / 175

№ 74. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 14.02.[1911] р. / 175

№ 75. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 3.10.[1912] р. / 176

№ 76. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 2.01.1914 р. / 176

№ 77. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 78. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 79. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 80. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 81. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 82. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 83. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 84. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 85. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 86. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 180

№ 87. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 16.02.[…]               / 180

№ 88. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 181

№ 89. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 181

№ 90. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 25.09. […] / 181

№ 91*. Акція Акціонерного анонімного товариства залізних руд Кривого Рогу. 1.07.1911 р. / 182

№ 92*. Дарчий запис О.С. Поль про передачу колекції О.М. Поль Катеринославському обласному музею. 11.05.1912 р. / 184

№ 93*. Акція Акціонерного анонімного товариства шахт Дубової балки. 28.07.1913 р. / 188

№ 94*. Метричний запис з метричної книги Лазарівського храму Єкате­ринослава про смерть Ольги Семенівни Поль. 12.04.1916 р. / 190

№ 95*. Акція Акціонерного анонімного товариства залізних руд Кривого Рогу. 1.08.1916 р. / 192

Поль: документы та матеріали
1. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля. История создания и задачи учреждения Репринтне відтворення видання 1905 р. / I-XX Купити за 59 грн
2. А. Синявский "А.Н. Поль (Биографический очерк к открытию здания музея его имени)" Купити за 59 грн
3. Поль А. Н. Мишурин Рог / Записки Императорского Одесского общества истории и древностей Купити за 59 грн
4. Кочергін Ігор "Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі" Купити за 100 грн
5. Поль А. Н. Археологические поиски / Записки Императорского Одесского общества истории и древностей Купити за 59 грн

Надрукувати   E-mail