Олександр Поль: матеріали до біографії / підготовка до друку, передмова та коментар І.О. Кочергін

Олександр Поль: матеріали до біографії / підготовка до друку, передмова та коментар І.О. Кочергін

Дніпро історичний: наш старий ринок

Олександр Поль: матеріали до біографії / підготовка до друку, передмова та коментар І.О. Кочергін. – Дніпро: Герда, 2020. – 204 с.: іл. –(Серія «EDITIO PRINCEPS»)

ISBN 978­617­7639­36­6

Видання містить 95 джерел, які стосуються життя і діяльності видатного діяча Придніпровського краю Олександра Миколайовича Поля, а також сюжетів, пов’язаних із тим, як нащадки розпорядилися його спадщиною. В них розкриваються важливі етапи біографії: родина, навчання, робота в земстві й мировому суді, дослідження криворізької руди, підприємницька діяльність, заняття колекціонуванням.

Збірник стане у нагоді для істориків, краєзнавців, студентів й усіх, хто цікавиться біографією О.М. Поля та історією Придніпровського краю.

Купити
300 грн
0
Залишилось книжок у продажу
Для отримання доступу і можливості завантаження бонусних матеріалів введіть логін і пароль з вашої книги.
Зміст

/ Документи позначені * доповнені зображеннями.

Біографія Поля в документах. Ігор Кочергін / 5

 

ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ

№ 1. Формулярний список про службу капітана Івана Поля. 28.11.1801 р./ 11

№ 2. Наказ про відставку від служби підпоручика Миколи Поля. 31.10.1821 р. / 13

№ 3. Свідоцтво Катеринославської духовної консисторії про народження Петра Поля. 3.4.1826 р. / 14

№ 4. Свідоцтво Катеринославської духовної консисторії про народження Олександра Поля. 20.08.1832 р / 15

№ 5. Акт про розподіл майна між Петром і Миколою Полями. 24.11.1836 р.               / 16

№ 6. Лист директора училищ Полтавської губернії в правління Дерптського університету щодо Олександра Поля. 7.11.1850 р. / 17

№ 7*. Атестат про закінчення Олександром Полем Дерптського університету. 25.10.1854 р. / 18

№ 8. Окремий список щодо успадкування майна Олександром Полем після смерті матері Ганни Поль. 4.11.1859 р. / 20

№ 9*. Уставна грамота Катеринославської губернії Верхньодніпровського повіту сіл Любомирівки та Приюту титулярного радника Олександра Миколайовича Поля. 9.03.1862 р. /23

№ 10. Викупна угода з селянами сіл Любомирівки та Приюту титулярного радника Олександра Миколайовича Поля. 28.08.1862 р. / 26

№ 11. Відношення голови Катеринославського губернського у селянській справі присутствія до Головної викупної установи при Санкт­Петербурзькій охоронній скарбниці щодо викупної угоди штаб­ротмістра П.М. Поля з селянами с. Малоолександрівка. 13.12.1863 р. / 27

№ 12. Характеристика гласного Катеринославського губернського земського зібрання Олександра Миколайовича Поля. 23.09.1866 р.. / 31

№ 13. Міркування О.М. Поля щодо діяльності Губернської училищної ради. 28.10.1869 р. / 33

№ 14. Щоденна записка катеринославського губернатора щодо факту дуелі Олександра Поля. 9.12.1869 р. / 36

№ 15. Рішення Урядового Сенату у справі мирового судді О.М. Поля
7.12.1870 р. / 37

№ 16*. Про дозвіл П.М. Полю влаштувати гірничозаводське підприємство.
8.12.1873 р. / 38

№ 17*. Свідоцтво на срібну медаль О.М. Полю за худобу, робочих коней та аспідну кровлю. 30.09.1874 р. / 40

№ 18. Список осіб, обраних в почесні мирові судді по Верхньо­дніпровському повіту Катеринославської губернії. 3.10.1874 р. / 42

№ 19. Орендні угоди Олександра Миколайовича Поля з Криворізькою сільською громадою. 29.06.1873, 19.04.1875, 23.07.1875 р. / 43

№ 20. Додаток до угоди Олександра Миколайовича Поля з криворізькою сільською громадою. 6.07.1875 р. / 46

№ 21*. Записка О.М. Поля про заснування Товариства для облаштування на Півдні Росії заводів для виготовлення сталі, заліза та чавуну. 26.02.1876 р. / 48

№ 22. Міркування О.М. Поля щодо прийняття для виконання постанов земства. 10.12.1879 р. / 55

№ 23*. Угода О.М. Поля з Поленом Талабо що до створення акціонерного товариства з метою розробки покладів залізної руди. 22.12.1880 р. / 56

№ 24. Журнал Комітету міністрів щодо дозволу на діяльність в Росії Французького акціонерного товариства залізних руд Кривого Рогу. 5.05.1881 р. / 74

№ 25. Вітальні слова на адресу О.М. Полю у зв’язку зі спорудження Катерининської залізниці. 5–6.12.1885 р. / 77

№ 26*. Свідоцтво на велику срібну медаль О.М. Полю за велику рогату
худобу. 4.12.1886 р. / 80

№ 27. З доповіді катеринославського міського голови Івана Миколайовича Яковлєва щодо ролі Олександра Миколайовича Поля у будівництві залізничної гілки від Верхньодніпровська на Кривий Ріг. 15.12.1886 р. / 82

 

 

ЕПІСТОЛЯРІЇ.

№ 28*. Лист Петра Поля Олександру Полю у Дерпт. 18.03.1854 р. / 85

№29*. Лист О.М. Поля на ім’я імператора Миколи І. 9.09.1854 р. / 86

Листування О.М. Поля з Імператорської Санкт­Петербурзькою Археологічною комісією / №№ 30–42

№ 30. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 23.01.1864 р. / 88

№ 31. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 24.02.1864 р. / 89

№ 32. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 6.04.1864 р. / 90

№ 33. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 7.04.1864 р. / 91

№ 34. Лист О.М. Поля С.Г. Строганову. 4.03.1870 р. / 92

№ 35. Лист С.Г. Строганова О.М. Полю. 15.03.1870 р. / 93

№ 36. Лист О.М. Поля в комісію. 8.02.1871 р. / 94

№ 37. Лист О.М. Поля в комісію від 8.02.1871 р. / 96

№ 38. Лист на ім’я П.С. Строганова з приводу прохання О.М. Поля. 15.05.1871 р. / 97

№ 39. Лист голови Імператорської Археологічної комісії С.Г. Строганова О.М. Полю. 1.05.1871 р. / 98

№ 40. Лист О.М. Поля в комісію. 12.07.1871 р. / 99

№ 41. Лист О.М.Поля в комісію. 28.08.1871 р. / 100

№ 42. Лист голови Імператорської Археологічної комісії С.Г. Строганова О.М. Полю від 19.10.1871 р. / 101

№ 43*. Лист О.М. Поля на ім’я імператора Олександра ІІ у І Департамент Урядового Сенату 16.11.1870 р. / 102

Листи Олександра Миколайовича Поля до Миколи Никифоровича Мурзакевича / №№ 44–48

№ 44*. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича. 2.11.1871 р. / 104

№ 45. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання історичних матеріалів і літератури. 2.02.1872 р.  / 106

№ 46. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання Одеському товариству історії та старожитностей своїх праць. 19.02.1874 р. /107

№ 47. Лист О.М. Поля до Одеського товариства історії та старожитностей про надіслання своїх праць та членських внесків. 19.02.1874 р. / 108

№ 48. Лист О.М. Поля до М.Н. Мурзакевича про надіслання копії атестата курінного отамана Г. Пластуна. 9.03.1874 р. / 109

Листи О.М. Поля до Д.І. Яворницького / №№ 49–54

№ 49 / Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького щодо відвідування музею С.І. Васильківским. 20.06.1884 р. / 110

№ 50 / Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про відправку йому мап дніпрових островів. 10.11.1884 р. / 111

№ 51. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про місце битви на Жовтих Водах. 12.07.1889 р. / 112

№ 52. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького з описом місцевості річки Жовтої. 12.07.1889 р. / 114

№ 53. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького про працевлаштування С.П. Кокіна. 5.10.1889 р. / 117

№ 54. Лист О.М. Поля до Д.І. Яворницького. 6.10.1889 р. / 118

№ 55. Лист Олександра Федоровича Ріттіха Олександру Миколайовичу Полю. 19.07.188? р. / 119

№ 56*. Лист виконуючого обв’язки міського голови Катеринослава О. Курдюмова О.М.Полю. 31.12.1888 р. / 120

№ 57*. Лист голови Руського товариства для виготовлення та продажу пороху В. Левенсона О.М. Полю. 23.02.1890 р. / 122

 

СПОГАДИ

№ 58. Короткий нарис відкриття криворізьких залізних руд. Спогади співробітника О.М. Поля В. Кониша. 1898 р. / 127

№ 59. Кривошлик І.Р. Спогади колишніх робочих О.М. Поля. 19?? р. / 158

 

СПАДОК

№ 60. Рішення Міністерства Юстиції  з приводу клопотання вдови статського радника Ольги Поль. 25.06.1891 р. / 163

№ 61. Опікунське управління у справах та майні О.М. Поля. 1891–1899 рр. / 166

Листи Ольги Семенівни Поль до Дмитра Івановича Яворницького. 1898–1914 рр. / №№ 62–90

№ 62. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 19.10.1898 р. / 167

№ 63*. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 5.03.1908 р. / 168

№ 64*. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 14.01.1909 р. / 170

№ 65. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 11.03.1909 р. / 171

№ 66. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького.   172

№ 67. Телеграма О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 172

№ 68. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 172

№ 69. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 173

№ 70. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 173

№ 71. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. [1910] / 173

№ 72. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 174

№ 73. Телеграма О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 11.01.1911 р. / 175

№ 74. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 14.02.[1911] р. / 175

№ 75. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 3.10.[1912] р. / 176

№ 76. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 2.01.1914 р. / 176

№ 77. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 78. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 79. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 177

№ 80. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 81. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 82. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 178

№ 83. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 84. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 85. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 179

№ 86. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 180

№ 87. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 16.02.[…]               / 180

№ 88. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 181

№ 89. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. / 181

№ 90. Лист О.С. Поль до Д.І. Яворницького. 25.09. […] / 181

№ 91*. Акція Акціонерного анонімного товариства залізних руд Кривого Рогу. 1.07.1911 р. / 182

№ 92*. Дарчий запис О.С. Поль про передачу колекції О.М. Поль Катеринославському обласному музею. 11.05.1912 р. / 184

№ 93*. Акція Акціонерного анонімного товариства шахт Дубової балки. 28.07.1913 р. / 188

№ 94*. Метричний запис з метричної книги Лазарівського храму Єкате­ринослава про смерть Ольги Семенівни Поль. 12.04.1916 р. / 190

№ 95*. Акція Акціонерного анонімного товариства залізних руд Кривого Рогу. 1.08.1916 р. / 192

Поль: документы та матеріали
1. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля. История создания и задачи учреждения Репринтне відтворення видання 1905 р. / I-XX скачати за 59 грн
2. А. Синявский "А.Н. Поль (Биографический очерк к открытию здания музея его имени)" скачати за 59 грн
3. Поль А. Н. Мишурин Рог / Записки Императорского Одесского общества истории и древностей скачати за 59 грн
4. Кочергін Ігор "Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі" скачати за 100 грн
5. Поль А. Н. Археологические поиски / Записки Императорского Одесского общества истории и древностей скачати за 59 грн
6. Эварницкий Д.И. Музей А.Н. Поля / Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Декабрь 1890  скачати за 59 грн
7. Передмова О.М. Поля до публікації звіту гірничого інженера Л. Штрипельмана. 1873 р. скачати за 59 грн
8. Обговорення Верхньодніпровським земським зібранням питання обкладання купців земським збором за участю О.М. Поля. 25.02.1866 р. скачати за 59 грн

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів