EDITIO PRINCEPS

Журнали зборів Катеринославської міської думи

Журнали зборів Катеринославської міської думи
Купити
380 грн

Журнали зборів Катеринославської міської думи, які зберігаються в Державному архіві Дніпропетровської області, містять протоколи з кінця серпня1917 р. до кінця грудня 1917 р. (справу було розсекречено наприкінці 1988 р.). 

Названий період представляє особливий інтерес. Його часовий вимір охоплює від початку роботи новообраної 13 серпня 1917 р. на демократичних засадах міської думи до моменту взяття більшовиками влади в Катеринославі 29 грудня 1917 р. 

Матеріали цієї справи відображають достатньо суперечливий період історії міста. Саме в цей час у Катеринославі двічі змінювалася влада: наприкінці жовтня – у першій половині листопада вона перейшла від органів Тимчасового уряду до органів Центральної ради, а наприкінці грудня – до більшовиків. На засіданнях Катеринославської міської думи названі події знаходили відбиття в протистоянні представників різних партійно-політичних сил.

Окрім цього дума виконувала функції, безпосередньо властиві їй як органу міського самоврядування, розв’язуючи різні питання розвитку та функціонування міського господарства, закладів освіти, культури та ін., що охоплювало всі сфери діяльності міста (економічну, соціальну, культурну та ін.). У цьому відношенні названий документ, як цілісний комплекс, є достатньо універсальним і по-своєму унікальним. Його публікація та впровадження в широкий науковий обіг стане важливою підмогою всім, хто цікавиться та вивчає цей період історії України та нашого регіону.

Революційні події 1917 р. у Катеринославі є частиною одного із найважливіших і най-складніших періодів в історії українського народу у ХХ століттї – Української революції 1917–1921 рр.

Слід враховувати й назрілу на сучасному етапі необхідність реформування системи місцевого самоврядування України, про що достатньо говориться. Діяльність же Катеринославської міської думи в буремні 1917–1918 рр. багато в чому є повчальною. Як тоді, так і зараз наше суспільство перебуває на перехідному етапі. Помилитися тут не можна. І на сьогодні уміщені в даному виданні Журнали зборів Катеринославської міської думи за серпень – грудень 1917 р. залишаються актуальними.

Названі матеріали ще не публікувалися, але вже використовувалися науковцями. 

З 15 квітня 1917 р. у країні почала розгортатися передвиборча кампанія за активної участі різних політичних партій і груп. Передвиборча боротьба нерідко набувала гострого політичного характеру, оскільки втягувала у свою сферу значну кількість політичних партій та груп, які формували кандидатські списки. У Катеринославі таких списків було сформовано 23, більше ніж в будь-якому іншому місті України. Таким чином, до Катеринославської міської думи в серпні 1917 р. було обрано 113 гласних.

На названих зборах думи до заявленого порядку денного було внесено 267 питаннь від питань загальнодержавних – до вузькорегіональних, місцевих. 24 серпня на посаду голови (головуючого, спікера) міської думи обрали Л.В. Писаржевського (есер) через два дня його змінив В.І. Осипов, а його заступниками стали С.І. Зандер (меншовик) і Г.І. Петровський (більшовик).

Історичну частину передмови склав кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Яценко В. Я., археографічну обробку тексту, археографічну частину передмови, текстуальні примітки, покажчик імен, список скорочень склала начальник відділу інформації та використання документів держархіву області Юзбашева Н. Л., коментарі за змістом та іменний коментар Юзбашевої Н. Л., Яценка В. Я.

Видані в серії «EDITIO PRINCEPS» лімітованим тиражем в 20 екземплярів видавництвом «Герда».

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Аверін (Аверин, рос.)  Василь Кузьмич  25, 29, 32,..

Авксентьєв  М. Д. 468, 474

Александров  І. Г. 482

Алексейчук Д. І.  (Д. И., рос.)  25, 29, 33,..

Алексєєв  (Алексеев, рос.)  16, 335–337

Алексєєв  (Алексеев, рос.) Михайло Васильович  41, 493,..

Альтшулер  468

Андреєв Леонід, 487

Анісімов (Анисимов, рос.) Сергій Сергійович  5, 25, 29, 33,..

Анненський М. Ф. 471

Арієв (Ариев, рос.) М. Е. (М. Ш., М. Э., М. Э. Я. Ш., М. Я., Я. Ш., рос.),  25, 27, 33,..

Арсон Семен Іванович  17, 29, 33,..

Аспиз  178

Астров І. С.  471

Б’юкенен Джордж Вільям  493

Базаров Володимир Олександрович  214, 474, 493

Байздренко  489, 490

Балабанов М. С.  488

Бальфур, 489

Бараташвілі Й.  485

Бару М.  470

Батлер Петро Дмитрович  25,29, 494

Бауер (Бауэр, рос.) Отто  265, 494

Бах Олександра  487

Бахметьєв  482

Бек Михайло Михайлович  17, 25, 29, 31, 33,..

Берггрін (Берггрин, рос.) В. Р. (В. Х.)  25, 27, 29, 38, 71,..

Бергман Г. С.  387, 494

Бергман С. С.  332, 494

Березовский А. Я. (рос.) 25, 29, 33,..

Березовський (Березовский, рос.)  62, 79, 84, 86,..

Березовський (Березовский, рос.) Яків Данилович  25, 29, 33,..

Берлин Н. С. (рос.)  314

Берлін (Берлин Н. Я., рос.)  25, 29, 38,..

Берлін (Берлин Ю. В. , рос.)  25, 29,..

Берлін (Берлин, рос.)  28, 33, 37,..

Берлін (Берлин, рос.)  Григорій Соломонович  25, 29, 33,..

Берман  71

Бернацький М. В., 483

Бєлєнький (Беленький, рос.)  411, 494

Біднов Василь Олексійович  (Беднов В. А., рос.) 131, 136, 494

Блох Ф. Я.  16, 331

Бобров Олександр Миколайович 25, 29, 33,..

Богданович М. М. 497

Богораз В. Г. 471

Болоховський Мойсей Ілліч (Болоховский М. Е., М. И., М. Я., рос.)  25, 29, 31, 33

Борохов Б. 468, 470

Брешко-Брешковська (Брешковская, рос.) Катерина Костянтинівна  219, 495

Брук  65, 81, 91,..

Брук Мойсей Самуїлович  67, 71, 82,..

Бруштейн  Мендель Лейзерович  25, 29, 33,..

Брюсов В. Я. 474

Бубликов Олександр Олександрович  41, 474, 495

Будник С. М.  25, 29, 33,..

Булат  38

Булат И. Н. (рос.)  25, 29, 67, 111

Булат Іван Лазарович  495

Булахов С. І.  284, 338,..

Буришкін Павло Афанасійович  488, 495

Быстров  151

Бьюкенен  48

Вайнсон А. Ш. (рос.)  25, 29, 33,..

Вайсман  303

Валявко Василь Антонович  6, 22, 25, 29, 33,..

Василенко К.  486

Василенко М.  470

Василюк  490

Вейнгер (Венгер) Абрам Олександрович  352, 396, 443, 495

Вердеревський  Д. М. 474, 483

Вержейський В. І.  (Вержейский В. И., рос.)  25, 27, 29, 33,..

Верховський О. І. 474, 483

Вильгельм (рос.)  43, 216,..

Винниченко В. К. 476

Вирва (Вырва, рос.) Ілько Давидович  25, 28, 29, 33,..

Виров Є., 487

Вільсон Т. В. 477

Власенко  31, 32,..

Власенко В. Н.  25, 29, 33,..

Власенко Степан Наумович  496

Воробйов Гаврило Юхимович  (Воробьев Г. Е., рос.)  18, 268, 284,..

Воробьев  260, 265,..

Ворожейкін (Ворожейкин, рос.) Микола Юрійович  25, 28, 71,..

Воронін (Воронин, рос.) Володимир Григорович  25–27, 29–33,..

Воронов  29, 38, 71,..

Воронов И. И. (рос.)  25, 111,..

Воронов Н. И. (рос.)  71, 82, 98,..

Воронцов  28, 37, 38, 71, 178

Воронцов И. И. (рос.)  164

Воронцов Ив. (рос.)  120

Воронцов Петро Панасович  5, 6, 24, 25,..

Вязлов А. 469

Гальперін (Гальперин, рос.) Семен Іванович  25, 26, 29–31,..

Гвоздєв  К. А., 484

Геермонт  322

Гейден П. О. 475

Гельков К. В.  394, 403,..

Германт С. С.  252, 268,..

Герострат  290

Герцен О. І.  195, 484

Гершуні (Гершуни, рос.) Григорій Андрійович  48, 497

Гесберг К. Д.  466, 478

Гинденбург  356, 361, 375, 384, 385

Гинзбург  247

Глушков Іван Іванович  25, 29, 33,..

Годзієвський (Годзиевский М. А., рос.) 252, 268, 284,..

Годнєв І. В. 472, 473

Гойхбарг Євгеній Григорович  25, 29, 31–34,..

Гольдштейн Л. М.  16, 180, 342, 484

Гопнер Серафима Іллівна  5, 6, 17, 25, 29, 33,..

Горбачев  324

Горький М. 474

Гохберг  32

Гоц А. 468

Гранберг Яків Леонтійович  25, 29, 33,..

Графтіо 482

Григор’єва (Григорьева А. П., рос.)  25, 29, 33,..

Грінбаум 471

Грушевский  279

Гужон Юлій  94, 478

Гучков Олександр Іванович  45, 46, 218,..

Гюго Виктор  463, 492

Давыдов  455

Дан Ф. 467

Дантон Ж. Ж.  53, 463, 490

Дернова-Ярмоленко Августа Олександрівна  25, 28, 29, 32,..

Де-Сен-Лоран Г. В. 479

Диканський С. С., 489

Дмитрієв М. М. 472

Дмовський Р. 469, 477

Должанський (Должанский, рос.) Яків Мойсейович  25, 29, 30,..

Дорошенко Д. 469

Драгоманов Михайло Петрович  197, 498

Дубовий Федір Євдокимович  25, 27, 29, 33,..

Дурново Петро Миколайович  174, 498

Епельбаум (Эпельбаум, рос.) Абрам Лазарович  25, 26, 29, 32,..

Ершов Петр Петрович  180, 326

Єрмолаєв (Ермолаев, рос.) Феодор Єрмолайович  25, 29, 38,..

Єфремов (Ефремов, рос.)  Сергій Федорович  450, 492, 498

Єфремов І. М.  474

Єфремов С.  469

Жарінов (Жаринов Ф. И., рос.) 25, 29, 38, 67, 71,..

Жуков 468

Журавський (Журавский И. А., рос.)  25, 29, 82,..

Замятін Є. І. 474

Зандер Сергій Іванович  17, 18, 25, 26,..

Заремба П. Н. (рос.)  29, 33,..

Зарубін О. 468

Зарудний О. C. 474

Заславський (Заславский И. Б., рос.)  380, 383,..

Затейщиков  Онуфрій Васильович  25, 28, 38,..

Здрайковcький (Здрайковcкий А. А., рос.) 25, 29, 71, 498

Зензінов В. 468

Зільберфарб М., 484

Ідельсон Ісраель Бар-Ієгуда (Идельсон Исраєль Бар-Ієгуда, Израиль, Исраєль Бар-Йехуда, рос.) 25, 28, 33,..

Іоффе (Иоффе М. З., рос.) 165, 179,..

Казакевич (Козакевич) Г. Л.  25, 27, 29, 33,..

Каледін (Каледин, рос.) Олексій Максимович  41, 48,..

Калениченко, див. Калиниченко

Калиниченко (Калениченко) В. И. (рос.)  38, 67,..

Камб’є (Камбье, рос.) Гастон Емілійович  85, 87, 90, 92–94,..

Камков (Кац) Борис Давидович  219, 499

Караваєв (Караваев, рос.) Олександр Львович 14, 343,..

Каркевич  284

Карпас Григорій Мойсейович  25, 29, 38,..

Карташов А. В. 474, 484

Катерина ІІ, 490

Каттавоз Маріус Іполитович  394, 499

Кац, див. Камков

Квірінг Еммануїл Іонович (Квиринг Э. И., рос.)  5, 6, 10,..

Керенський (Керенский, рос.) О. Ф. 35, 36,..

Кессель А. (рос.)  247, 249, 251, 500

Кисляков 476

Кішкін (Кишкин, рос.)  Микола Михайлович  295, 484, 500

Клименко  468

Клочко Володимир Юрійович  25, 29, 33,..

Ковалевський (Ковалевский И. И., рос.)  353, 369,..

Козакевич, див. Казакевич

Кокошкин Федір Федорович  365, 500

Коновалов О. І.  40, 472, 473, 483

Копилов Микола Васильович  (Копылов Н. В., рос.)  5, 25, 27–30, 33,..

Корін Йосип Львович/Іудович) (Корин Иосиф Иудович, И. Л., рос.)  17, 25, 29, 33–35,..

Корнілов (Корнилов, рос.) Лавр Георгійович  5, 17, 18, 38,..

Короленко О. М., 487

Коростовцев Микола Никифорович  38, 49, 50,..

Корф П. Л. 475

Коссовский  280

Красносельський Олександр Леонтійович (Красносельский А. Л., рос.)  122, 123,..

Кривцов 71, 120,..

Кривцов И. К. (рос.)  326,..

Кривцов Олександр Миколайович  25, 28, 29, 33,..

Криленко М., 490

Крылов  213, 460

Лавров Анатолій Петрович  25, 29, 33,..

Лапидус  454

Лассаль Фердинанд  365, 490, 501

Лебедь Дмитро Захарович  25, 29, 33,..

Леви  182, 421

Левченко Микола Павлович  25, 29, 33,..

Ленін (Ленин, рос.) В. І., 214,..

Лисенко (Лысенко Н. П., рос.)  284, 501

Ліберман (Либерман Лев А., рос.)  25, 29, 33,..

Лібкнехт В., 491

Ліверовський О. В., 483

Лівшиц (Лившиц, рос.) Наум Леонтійович  25, 29, 31–33,..

Ліхтенштейн (Лихтенштейн Х. Е., рос.) 38, 67,..

Ломовський (Ломовский М. Х., рос.)  17, 25, 26,..

Лосський 466

Лукомський Олександр Сергійович  476, 502

Луначарський А. В. 474

Любарський (Любарский, рос.) Іван Семенович  25, 29, 33,..

Львов В. М.  472, 473

Львов Георгій Євгенійович  218, 472, 473, 502, 504

Мазанов Ф. П. (ініц. рос.)  5, 13, 23, 38,..

Мазепа  Ісак Прохорович  268, 275, 284, 287,..

Макаренко Костянтин Ігнатійович  8, 131, 502,

Маковський (Маковский, рос.) Володимир Матвійович  62, 139–141,..

Максимов 482

Малашенко Володимир Михайлович  25, 502

Малов Н. Н. (ініц. рос.)  256, 258, 259, 514

Малтапар Георгій Миколайович  7, 17, 25, 29, 33,..

Малянтович П. М.  483

Мануїлов О. А.  472, 473

Марат Ж. П.  463, 490

Марков  476

Мартов Ю. О.  467, 471

Маслов С. Л.  484

Матушевський Ф. 469

Мачаваріані  485

Машичев  239

Машлетов  455

Маяковський В. В.  474

Медем Володимир Давидович  270, 272, 503

Меєрзон (Меерзон, рос.)  119, 120, 503

Мессарош Екатерина Ивановна  417

Микола ІІ (Николай ІІ, рос.)  50, 174,..

Мілюков (Милюков, рос.) Павло Миколайович  40,..

Мітін Ф. А.  488

Міцкевич М.  484

Молчанова Ксения 131, 165

Моцкін Ізраїль Юхимович (Моцкин И. X., рос.)  25, 29, 33,..

Муравйов (Муравьев, рос.) Микита Михайлович Муравйов М. М.  195,..

Мурін Андрій (Мурин Андрей)  25, 29, 503

Мякотін (Мякотин, рос.) Венедикт Олександрович  195, 471, 503

Набоков В.  470

Науменко В.  470

Нейберг П. X.  25, 29, 33,..

Некрасов М. В. 472, 473, 474

Нікітін (Никитин, рос.) Олексій Максимович  5, 17,..

Ніковський А.  469

Ніколаєвський (Николаевский, рос.) Л. З.  25, 29, 38,..

Ніколаї (Николаи, рос.) В. Л.  204, 221, 231,..

Носенко М. С.  479

Оболенський І. М.  497

Одробина О. С. (рос.)  25, 28, 29, 33,..

Озолін (Озолин, рос.) Карл Янович  25, 29, 33,..

Ольденбург С. Ф.  474

Орлов Прокопій Максимович  7, 17, 25,..

Оршава  99

Осипов Василь Іванович  6, 7, 17, 19, 20, 30,..

Павелко-Караваева (Павелко-Караваева, рос.) Ольга Григорівна  25, 29, 33,..

Пальчинський Петро Іоакимович  504

Панкин  93

Переверзєв  П. М. 473

Петлюра С.  489

Петров Н. В. (Н. П., рос.)  25, 29, 33, 38, 82, 98, 120, 131, 180, 220, 504

Петровський (Петровский, рос.) Григорій Іванович  25, 26, 29, 33–35,..

Петровський (Петровский, рос.) Йосип Олександрович  284, 287,..

Пешехонов Олексій Васильович  471, 473, 474, 479, 504

Пєшкова К. П.  487

Писаржевський (Писаржевский, рос.) Лев Володимирович  17, 18, 25,..

Пілсудський Ю.  467, 477

Плеханов Г. В.  55, 467, 476

Погребняк Яким, 484

Полонський (Полонский, рос.) Ілля Борисович  18, 25,..

Поль Олександр Миколайович 174, 175, 485, 505, 507, 505

Попель  140

Попов Є. П.  17, 25, 28–30,..

Прішвін М. М.  474

Прокопович Сергій Миколайович  391, 474, 484, 505

Пуришкевич  64, 294

Рабинович  33, 69, 284, 392,..

Рабинович А. С. (рос.)  287, 321, 339,..

Рабинович Л. С.  25, 29,..

Раскін (Раскин, рос.) Мойсей Самуїлович (Шмуїлович)  47, 52,..

Распутін Г. Ю.  56

Рафес Моше (Мойсей Григорович)  362, 505

Резніков (Резников З. П., рос.)  25, 29, 33,..

Реомюр  433, 434, 492

Ритов (Рытов И. Я., рос.)  25, 27, 29, 33м

Робеспьер  М., 463, 490

Родзянко Михайло Васильович  7, 41, 56, 64, 475, 505

Родичев Федір Ізмайлович  41, 505

Розов 109, 482, 506

Ройзенман Борис Онисимович (Ісаак Аншелевич) 25, 29, 33м

Романов  306

Романовы  45, 46, 174, 306

Рослов П. А. (рос.)  25, 33, 38м

Ростов А. И. (рос.)  29, 505

Ротшильд  489

Рубин  93

Руднєв (Руднев, рос.) Вадим Вікторович  285, 506

Савінков (Савинков, рос.) Борис Вікторович  36, 506

Сазонов 475

Салазкін С. С., 484

Самойлов С. А., 489

Сандомирський (Сандомирский, рос.) Арон Соломонович (Зельманович, Нил)  71, 81,..

Сапожников (Сапожник)  309

Седлецький (Седлецкий И. Р., рос.) 25, 29, 33,..

Сен-Жюст Л. А., 490

Синявський (Синявский, рос.) Антін Степанович  179, 197,..

Сипягін Д. С. 497

Сиркін Н. 468

Скловський І. 468

Скобелєв Матвій Іванович  473, 474, 483, 507

Скоропадський П. 480, 481

Слободськой (Слободской, рос.) Сергій Костянтинович  25, 38,..

Смиров С. О., 484

Смолянов А. А. (рос.)  433, 507

Снегирев  38, 130, 157,..

Снегирев А. (рос.)  408

Снегирев А. С. (рос.)  440

Снєгирьов (Снегирев, рос.) Сергій Михайлович  25, 29,..

Снєгирьова (Снегирева, рос.) З. Д.  146,..

Снєжинський (Снежинский, рос.) Валеріан Йосипович (Осипович)  25, 38,..

Соболєв (Соболев, рос.) Леонід Андрійович (Адріанович)  25, 28,..

Спиридонова Марія Олександрівна  219, 508

Спіноза Бенедикт  371, 490

Столыпин  458

Строменко Веремій Якович  311, 312, 508

Струве П. 470

Суханов М. М. 474

Сухових П. 468

Терещенко Михайло Іванович  44, 298,..

Тоболовський (Тоболовский Е. В., Е. Ш., рос.)  25, 29,..

Толкачев  239

Третьяков С. М., 484

Третьяков С. Ф. 479

Троцкий  354–356, 361, 376

Труба Іван Михайлович  25, 27, 29,..

Туровець (Туровец, рос.) Георгій Ілліч  25, 29,..

Туровский И. А. (рос.)  284

Туровский Ф. И. (рос.)  287

Удовенко Г. А. (рос.)  338, 508

Урин  391, 397

Урусов Микола Петрович  175, 508

Федоров  Михайло Михайлович  25, 29, 33, 38, 71,..

Фідлер (Фидлер, рос.) І. І.  260, 487

Фрумкин  230

Фрьобель Фрідріх Вільгельм Август 487, 508

Фушман  Арон Мойсейович  25, 27, 29–33,..

Хавський (Хавский, рос.) Микола І.  17, 25,..

Харитонов  309

Хомяков М. О. 475

Церетелі (Церетели, рос.) Іраклій Георгійович  41, 53, 58,..

Цимерінов (Цимеринов, рос.) Л. Д.  98, 109,..

Цукахен  468

Чацкий  331

Чемерисський (Чемерисский, рос.) Олександр Ілліч  38, 62,..

Ченикаєв (Ченыкаев, рос.) Юрій Володимирович  18, 25,..

Чернов Віктор Михайлович  51, 468, 473, 474, 491, 509

Чернявская  454, 463

Чорний (Черный А. З., рос.)  25, 29, 33,..

Чубін (Чубин Д. Н., рос.)  433, 509

Чхенкелі (Чхенкели, рос.) Акакій Іванович  193, 509

Шалит (Шалыт, рос.) З. С.  25, 29, 33,..

Шаляхін (Шаляхин, рос.) Л. П.  17, 25, 29, 33м

Шапкін (Шапкин, рос.) Олексій Петрович  25,..

Шаховськой Д. І.  473

Шевченко Іван Калинович  25, 29, 33,..

Шейдеман Філіп  375, 510

Шейнін (Шейнин, рос.) Михайло Аркадійович  338, 343, 345, 380, 409, 428, 433, 437, 441, 443, 510

Шингарьов (Шингарев, рос.) Андрій Іванович  391, 470,..

Шипов Д. М.  475

Широцький (Широцкий, рос.) П. В.  25, 510

Шморгонер Давид Ісаакович  25–33, 35,..

Шпаков  115

Шпрингер  265

Штейнбок  16, 331

Штейнгель Ф.  470

Штефан Іван Даміанович  25, 29,..

Шульгін В. В.  476

Шульгін О.  484

Шумяцький Б.  486

Юргевич  74

Юренєв П. П.  474

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів