Альманах вперше пропонує розгляд міського середовища як фронтиру – строкатого черезсмужжя етнокультурних укладів. Осягнення «духу міста» подається як методами гуманітарних наук (історії, етнографії, соціології, мистецтвознавства), так і художніми  засобами.

Адреса видавництва "Герда"

пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 33

49000, м. Дніпро, Україна.