Buttons order 3 119₴

Старостін Валентин

Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова. – Дніпро: Герда, 2017. – 136 с. –
(Серія «Пам’ять міста») 

 ISBN 978-617-7097-55-5

науково-популярне видання українською та англійською мовами
Малюнки О. Харлан, переклад К. Кислова.

Будинок Хрінникова вважається одним із найважливіших історичних об’єктів міста. Ця книга, як і попередні роботи, не надає вичерпної інформації з історії будинку.  Вона доповнює попередні дослідження, упорядковує події та факти, що були висвітлені іншими авторами, додає нові відомості, але все одно не розкриває повністью історію «символу міста».

Який з образів будинку, старий чи сучасний, є більш актуальним для Дніпра? Можливо цей будинок уособлює у собі ірраціональну складову занадто раціонального духу міста. Також можливо, що він просто гарний.

Видання здійснено в рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця»

Під час підготовки видання використано матеріали із фондів ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, ДХМ, ДАДО; приватних колекцій Н. Бусигіної, А. Фоменка, Г. Цапова, М. Чабана, В. Старостіна та інш.

The Khrinnykov House is one of the main historical sights of the city. Neither this book, nor any previous works provide exhaustive information on its history. The book extends previous research, integrates
knowledge obtained earlier by different authors and introduces new facts. Nevertheless, it does not cover the history of the ”city’s symbol” utterly and completely.

The original appearance of the house was changed, which instigated disputes regarding the value of the old and the new image of the house. It seems like the house incarnates an irrational component of the city’s rational spirit or it is simply beatiful.

Published under the auspices of Boris Filatov’s Capital of Culture programme


Адреса видавництва "Герда"

пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 33

49000, м. Дніпро, Україна.