ПАМ'ЯТЬ МІСТА

Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова

Будинок Хриннікова книга

Старостін Валентин

Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова. – Дніпро: Герда, 2017. – 136 с. –
(Серія «Пам’ять міста») 

 ISBN 978-617-7097-55-5

науково-популярне видання українською та англійською мовами
Малюнки О. Харлан, переклад К. Кислова.

Будинок Хрінникова вважається одним із найважливіших історичних об’єктів міста. Ця книга, як і попередні роботи, не надає вичерпної інформації з історії будинку.  Вона доповнює попередні дослідження, упорядковує події та факти, що були висвітлені іншими авторами, додає нові відомості, але все одно не розкриває повністью історію «символу міста».

Який з образів будинку, старий чи сучасний, є більш актуальним для Дніпра? Можливо цей будинок уособлює у собі ірраціональну складову занадто раціонального духу міста. Також можливо, що він просто гарний.

Видання здійснено в рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця»

Під час підготовки видання використано матеріали із фондів ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, ДХМ, ДАДО; приватних колекцій Н. Бусигіної, А. Фоменка, Г. Цапова, М. Чабана, В. Старостіна та інш.

The Khrinnykov House is one of the main historical sights of the city. Neither this book, nor any previous works provide exhaustive information on its history. The book extends previous research, integrates
knowledge obtained earlier by different authors and introduces new facts. Nevertheless, it does not cover the history of the ”city’s symbol” utterly and completely.


The original appearance of the house was changed, which instigated disputes regarding the value of the old and the new image of the house. It seems like the house incarnates an irrational component of the city’s rational spirit or it is simply beatiful.


Published under the auspices of Boris Filatov’s Capital of Culture programme

Купити
200 грн

5             Вступ
                              Introduction                      5

               7             Поява місця
                              Origins and site                102

               12          Власники
                              Owners                               104

               22          Початок будівництва
                              Construction                     110

               27          Автори
                              Authors                              112

               31          Образ та ідея
                              Design concept                113

               39          Призначення
                              Building occupancy         117

               42          Вивершення
                              Accomplishment             120

               47          Бізнес-центр
                              Business centre               121

               58          Вир революції
                              Revolution whirlwind     123

               66          «Будинок лікаря»
                              The Doctor’s House        125

               80          Останні два роки
                              World War II period        128

               86          Реінкарнація
                              Reincarnation                   129

               132        Мапа ілюстрацій
                              Illustrations guide           132

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів