DNIPROVIANA

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія

Монография Виктор Петров
Купити
300 грн

Андрєєв В.М.
Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого:
Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. – (Серія «DNIPROVIANA»)
ISBN 978-966-8856-63-1

У монографії на основі опублікованих та архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку, згадок сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію визначного українського історика Віктора Платоновича Петрова (1894–1969). Докладно висвітлено наукову діяльність ученого, проаналізовано його творчий доробок, показано місце та роль науковця у вітчизняній гуманітаристиці й, зокрема, історичній науці. Основний акцент зроблено на висвітленні його оригінальної концепції вітчизняної історії та теорії епох, що стала її методологічним підґрунтям. За В. Петровим історія українського народу є дискретною, не підпорядкованою ідеї прогресу та генетично пов’язаною з європейською культурою, адже має спільне з нею коріння – антична цивілізація. Історія України – невід’ємна складова частина європейського історичного процесу. Основні віхи життєвого і творчого шляху В. Петрова подаються на тлі суспільно-політичних подій в Україні, СРСР та світі. Також увазі читача пропонується праця В. Петрова «Скіфи. Мова і етнос» (1968). Сподіваємося, що перевидання призабутої книги допоможе актуалізувати науковий доробок визначного українського інтелектуала.
Особливості видання:
- весь тираж 500 прим. нумерований
- використання високоякісних паперів концерну Munken - Munken Lynx Rough, 90 g / m2 та Munken Print Cream 15, 80 g / m2
- палітурка ручної роботи з використанням дизайнерських покривних матеріалів: папір Reaction і Netuno, Stone (форзац і нарзац)
- три види тиснення: фольгою, блендове та фарбою
- ручна вклейка ілюстрацій авантитул
- друк внутрішнього блоку дуатон

Рецензія

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 7
ЧАСТИНА I. Життя та творчість / 10
Становлення інтелектуала та початок наукової діяльності: дитинство, університет, у колі «неокласиків» / 10
На шляху до успіху: етнограф, фольклорист, історик, археолог, літературознавець та письменник / 34
На вершинах творчості: історик, етнограф, історіософ, літературознавець та письменник (у роки війни та в післявоєнній Німеччині) / 113
Доба зрілості: археолог, історик, етнограф та мовознавець (інтелектуал «у тіні») / 170
Москва / 170
Київ (знову на батьківщині) / 188
ЧАСТИНА ІІ. Скіфські сюжети інтелектуальної біографії В. Петрова / 256
Сюжет 1. Питання іраномовності скіфів / 258
Сюжет 2. Проблема походження скіфів / 266
Сюжет 3. Скіфська генеалогічна легенда / 273
Сюжет 4. Проблема етнокультурного та господарського (зонально-географічного) поділу Скіфії / 283
Сюжет 5. Питання скіфської державності / 289
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ / 293 В.П. ПЕТРОВ. СКІФИ МОВА І ЕТНОС / 297
Вступ / 299
Історіографічний нарис / 302
Огляд літератури / 302
Іранська теорія / 308
Осетинська теорія / 314
До питання про метод / 319
Скіфська генеалогічна легенда / 333
Імена-назви скіфських божеств / 350
Племінні назви скіфів / 372
Племінні назви борисфенітської версії скіфської генеалогічної легенди / 372
Племінні назви в понтійській версії скіфської генеалогічної легенди (агатірси, гелони, скіфи)/ 380
Племінні назви з морфемою гети / 386
Описові скіфські племінні назви / 393
Племінні назви групи -гал- / 398
Гідроніми Скіфії за античними джерелами / 404
Скіфсько-фракійська антропонімія / 422 ПІСЛЯМОВА / 461

Qui quaerit – repĕrit

Телеграм-канал

Про те як, чому та навіщо народжуються книги в видавництві «Герда»? Запрошуємо до нашого Telegram-каналу

Інформація для клієнтів